top of page

Iconische zonnebloemen in het landschap

De steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen planten zonnebloemen. Geen mooiere manier om het glooiende landschap deze zomer helemaal Van Gogh-geel te kleuren!


En tegelijk een teken dat de Vlaamse Ardennen ook in de toekomst willen inzetten op het verhaal van Vincent Van Gogh en zijn band met de regio.


Met het cultuurproject Vuur in mij wordt pionierswerk verricht, maar het wil ook aanzetten tot verder onderzoek naar de staptocht van de jonge Vincent en de rol die Abraham van der Waeyen Pieterszen speelde in zijn keuze voor het kunstenaarschap. Het is tevens een start om de Vlaamse Ardennen op de Europese Van Gogh-kaart te zetten, wat een onmiskenbare troef zou zijn voor toerisme en streekontwikkeling.

bottom of page