top of page

Het Beugelhof stelt ontmoeting en creatie centraal.

Bezoekers en zorgvragers van Het Beugelhof (Beschut Wonen Vlaamse Ardennen) laten zich in creatieve ateliers inspireren door Van Gogh. Ontmoeting staat centraal in de Van Gogh-ateliers die samen met SABK (Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten in Zottgem) georganiseerd worden.


In het Beugelhof, een initiatief van GGZ Vlaamse Ardennen, kunnen mensen met psychosociale kwetsbaarheden terecht voor creatieve activiteiten, samen tuinieren of gewoonweg om elkaar te ontmoeten. In alle vrijheid gaan de bezoekers aan de slag met het thema Van Gogh. In groepsateliers worden zelfportretten geschilderd naar het voorbeeld van de meester, of haakwerken gemaakt in typische Van Gogh-tinten. De fotografen in de Beugelhof-groep kijken naar het landschap door Vincents ogen, en wie het woord verkiest leest de brieven van Vincent aan zijn broer Theo om daarna zelf de kunst van het briefschrijven te herontdekken. 


Ontmoeting staat ook centraal in de Van Gogh-ateliers die samen met SABK (Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten) georganiseerd worden. In dialoog en overleg creëren cursisten schilderkunst en de Beugelhof-groep samen abstracte innerlijke landschappen. Cursisten fotografie portretteren de bezoekers van het Beugelhof en staan op hun beurt model terwijl de dialoogpartner de camera hanteert. 


bottom of page