top of page

Helden van de kunst laten hun creatieve vuur branden

De ‘Helden van de kunst’ van BSO Bernardusdriesprong schilderen naar het voorbeeld van Van Gogh en stellen tentoon in winkelvitrines in de stad Oudenaarde.


‘Helden van de kunst’ is een vaste waarde in BSO Bernardusdriesprong, en een echt succesverhaal. Elke woensdag krijgen leerlingen met een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis in het atelier alle vrijheid om zich creatief te tonen. Ze kijken naar Van Gogh en schilderen zijn zonnebloemen, sterren en portretten volgens eigen interpretatie, waarbij een intrigerende mix ontstaat tussen hun visie en die van Vincent. Op het einde van het schooljaar stellen de leerlingen tentoon in de winkeletalages in de stad Oudenaarde. 

bottom of page