top of page

Project “Vuur in mij.” officieel ingewandeld

7 aug. 2022

Op 1 augustus 1879 vertrok Vincent Van Gogh te voet uit de Borinage op weg naar de protestantse gemeenschap in Korsele om er dominee Pieterszen te ontmoeten. Weg van de desillusie, op weg naar een turbulent kunstenaarsbestaan. Op 5 augustus 2022 vertrok het VARIANT/EVA-team te voet uit de Borinage op weg naar Korsele. Helemaal weg van Vincent, op weg naar inzicht in zijn verhaal.


“Van aan het Maison Van Gogh in Cuesmes, waar Van Gogh zijn tocht aanvatte, stapten we 65 kilometer in drie dagen,” vertelt Lien Urmel. “Door de tocht zelf te beleven wilden we de historische juistheid van de route evalueren, en de gepaste ingesteldheid creëren voor de activiteiten die we in het Van Gogh-jaar plannen.”


De tocht van het EVA-team was misschien even louterend als die van het illustere voorbeeld, maar een stuk minder eenzaam. Met die positieve wandelervaring in gedachten zal de route in de komende maanden opnieuw gewandeld worden in groep, samen met zorg- en jongerenorganisaties. Ook aan een toeristisch aanbod rond de Van Gogh-wandelroute wordt gedacht. Ongetwijfeld zal de aankomst in Korsele keer op keer bijzonder hartelijk zijn.

bottom of page