top of page

Curator Johan Tahon koos de kunstwerken langs het IVY-parcours omwille van de kunstenaars die ze maakten. Het zijn stuk voor stuk mensen met kunde, hun werken vereisen technisch vernuft. Maar belangrijker dan hoe ze kunst maken, is waarom ze kunst maken: “De koude, rationele benadering van kunst is niets voor mij. Als curator koos ik hedendaagse kunstenaars die, net als ik, beseffen dat mentorschap niet overschat kan worden. En net als Van Gogh werken ze allen vanuit een emotionele diepte, en vonden ze bij een mentor een bron van energie die hen telkens opnieuw aanzet om kunst te maken.”

bottom of page