top of page

W. VYNCK

Boerenwormkruid, 2015 / Pjotter, 2006

Willy Vynck is al heel zijn leven fotograaf. Zijn foto’s zijn krachtig in hun eenvoud, waardoor een stilleven met bloemen een bijna sculpturale aanwezigheid wordt. Zijn werk verdient de aandacht van een groot publiek, de erkenning waar ook Van Gogh zo lang op moest wachten. Intussen werkt Willy Vynck toegewijd, plichtsbewust en met een jeugdig enthousiasme verder aan een immens oeuvre.


W.VYNCK: "Voor fotografie heb ik geen enkele opleiding genoten. Ik leerde door af te kijken van grote fotografen waar mijn voorkeur naar toe ging. Ik heb tentoongesteld in Frankrijk, Duitsland, Nederland. In Brussel, Gent, Antwerpen, Oostende, Brugge, Parijs… Mijn laatste tentoonstelling liep in het Adornesdomein te Brugge in 2022."


W.VYNCK over curator Johan Tahon: "Ik zie de gelijkenis van Johan met Vincent Van Gogh aan hun volharding en koppigheid om te geraken tot wat hen ontroerde te tonen. Dat qua vorm en drama zijn gelijke niet heeft.”
bottom of page