top of page

Charlie De Voet

Waving Landscape, 2022

Waving Landscape, 2022

Door het schilderij te benaderen als ruimtelijk object roept de kunstenaar nieuwe vragen en interpretaties op. Waving Landscape (2022) is een mooi voorbeeld van hoe De Voet klassieke thema’s uit de schilderkunst letterlijk vastpakt en vormelijk omdenkt. In dit werk neemt hij het landschap –  meer bepaald het typerende panorama van de Vlaamse Ardennen waar hij opgroeide – en geeft het een andere, driedimensionale interpretatie van de glooiende horizon als raakpunt tussen hemel en aarde. Het hemelsblauwe olieverfschilderij is als een wapperende verfschil losgekomen van zijn drager, waardoor de toeschouwer een glimp opvangt van wat normaal nooit te zien is: de onderliggende, in aardse kleuren gedrenkte verflagen van hetzelfde tableau. Waving Landscape is daardoor meer dan een geschilderd landschap; het is ook een schilderij dat zélf landschap is geworden.

(Yasmin Van ‘tveld)


Over Charlie De Voet
Al rekkend, strekkend, beroerend, schrapend en schrappend zoekt Charlie De Voet (°1977, Ronse) naar de limieten van zijn schilderkunst. Door te experimenteren met klassiek kunstgereedschap transformeert hij zijn schilderijen tot bijna sculpturale installaties. Soms vilt De Voet zijn doeken, soms laat hij hun oppervlak golven als zand aan de kust of als striemen op een lijf. In zijn typische monochromen versmelten kleuren laag na laag in elkaar totdat de handeling van de schilder het materiaal tot boter transformeert. Elders wordt bijna opgedroogde verf secuur van de drager gesneden, om het op een andere ondergrond te transplanteren. De vellen verf liggen er gerimpeld en ineengevallen bij, alsof ze net van het doek zijn gegleden. Op andere momenten worden ze opgezet tegen een nieuw doek, zodat ze onze werkelijkheid binnenprikken.

(Yasmin Van ‘tveld)

bottom of page